núvies SASA

· el ram
· l'església
· el cotxe
· la festa

 
l'església
l’església és un entorn físic / si el teu “sí” no té lloc dins d’una església no et preocupis / també fem decoracions per a altres localitzacions / tot entorn físic o continent s’ha de visitar primer a fi d’extreure’n una idea general / el treball final queda condicionat per aquest fet previ / les composicions florals per a esglésies compten amb una inspiració clàssica tradicional / aquest fet comporta una limitació en la expressió més innovadora del nostre art / tot i així, sempre es pot treballar amb una mica de “risc”, la qual cosa conferirà un xic de personalitat a la celebració / en tot cas, el vostre desig serà sempre prioritari si el que preferiu és una decoració més clàssica / SASA

 

 
composició d’estil clàssic amb caiguda per a l’altar / tant la forma com el color són de caràcter tradicional / SASA

composició floral per a església / el treball queda per davant de l’evangeli / en aquest cas hi ha una introducció elegant d’elements de risc, pebrotets de colors /SASA

     
SASA art floral / miquel reverter 4 / sant just desvern / barcelona / 93 473 08 68