composicions SASA

· línia
· textura
· color
· innovació

ram de mà / flors per davant d’estructura de línies verticals / en aquest cas l’efecte és de senzillesa amb resultat decoratiu / SASA

 
línia
en aquest apartat no identifiquem la línia amb l’estil / parlem de línia com a tal / a SASA treballem la línia amb materials varis, naturals o no / fem servir fusta, filferro, plàstic, corda, fibra de vidre o el que faci falta per a reforçar un caire propi, atractiu i sofisticat als nostres treballs / la incorporació de creuaments de línies o grafismes, per exemple, permet de personalitzar de manera molt efectiva un resultat final / SASA


 

 
 
     
detall per a taula d’oficina de direcció / es pretén potenciar amb aquest l’efecte de treball pacient i ben elaborat / creuament de línies confomant estructura que enreixa la flor / SASA
SASA art floral / miquel reverter 4 / sant just desvern / barcelona / 93 473 08 68