art floral

· idea
· construcció
· composició
· resultat

detall de ram de núvia / en aquest cas el client ens demana un producte innovador i ens concedeix llibertat absoluta / ram sasa / SASA
 
idea
definir aquesta paraula no és fàcil / a SASA tampoc sóm ningú per fer-ho / començar, però, per la idea és com començar pel final / teniu una idea / teniu clar el que voleu, o no / sabeu almenys que voldrieu una determinada forma o un determinat color per a donar un efecte concret / a partir d’aquí nosaltres emprenem el camí invers i plantegem tècniques compositiva i constructiva / dibuixem si fa falta / vols un detall floral perquè vas a un sopar? / t’agradaria dur un ram de núvia que parlés de tu? / SASA

 

 
una idea portada a terme positivament és la millor publicitat / composició amb flor natural per a festa privada / el client ens planteja una expressió sofisticada / SASA
 
     
 
 
SASA art floral / miquel reverter 4 / sant just desvern / barcelona / 93 473 08 68