art floral

· idea
· construcció
· composició
· resultat

 
composició
s’entén per composició el desenvolupament físic d’una reflexió sobre la forma, el color, la textura, el pes òptic, etc. dels diferents materials a integrar / una composició és equilibri / quan es resol a nivell físic ja es troba dibuixada a la nostra ment / no hi ha cap variable més o menys important / tant la forma com la textura, per exemple, han de ser valorades per separat primer / en conjunt posteriorment / aquesta tasca s’inclou a la nostra formació / SASA

 

 
composició textural per a centre de taula / el joc de textures pren aquí el paper predominant / SASA

composició d’estil paral.lel / en aquest cas es pretén evocar un efecte sorpresa amb “arquitectura floral” / SASA

     
 
 
SASA art floral / miquel reverter 4 / sant just desvern / barcelona / 93 473 08 68