rams SASA

· ram de cortesia
· ram amb efecte   sorpresa
· ram de compromís
· ram sasa

 
ram sasa
definim ram sasa com la composició floral concreta a on la llibertat creativa per part nostra i una clara intencionalitat per a comunicar per part vostra són absolutes i indisolubles / un ram sasa és producte d’una atracció particular entre la nostra manera de fer i vosaltres / navegar per l’estètica constituirà el fil conductor i la innovació esdevindrà el resultat final / de vegades ens trobem que ens demaneu un producte que s’escapa del que és purament floral / de vegades sóm nosaltres qui pensem que les composicions poden significar quelcom diferent i que s´adapten a un entorn a on figuren altres motius artístics / el ram sasa és una entitat per sí sola / SASA

 

 
ram sasa de núvia / narcissos, filferro, brides negres, corda plastificada.../ SASA

ram sasa / anthurium, fusta, gemes... / SASA

 

     
SASA art floral / miquel reverter 4 / sant just desvern / barcelona / 93 473 08 68